Missie, visie en historiek
Het domein
Doelgroep en tarieven
Algemene info
Onze Missie

Door het aanbieden van infrastructuur en diensten wil vzw Heuvelsven met visie op de maatschappelijke evolutie, het realiseren van eigen doelstellingen van jeugdgroepen bevorderen. Het samenhangend geheel van gebouwen, domein en omgeving werkt inspirerend en stimulerend. De bewust nagestreefde soberheid is op maat van jongeren. Groepen die respectvol omgaan met mens en omgeving vinden in de natuur van Heuvelsven een uniek kader voor eigen activiteiten, groepsvorming en bezinning.

Visie

Heuvelsven moet uitgroeien tot een bekende en graag bezochte ontmoetingsplaats met een veilige en aantrekkelijk vernieuwde infrastructuur. Het domein stimuleert de participatie, de ontplooiing en de ontwikkeling van de kinderen en jongeren die er verblijven . Hierdoor voelen ze zich betrokken en zijn ze bereid er mee verantwoordelijkheid voor te dragen. Sport, natuur en spiritualiteit zijn belangrijke pijlers. Het domein moet tevens zijn rol als educatief natuurgebied ten volle kunnen vervullen.

Historiek

Tot 1934 was het Heuvelsven een waterplas met moerassige ondergrond. Riet groeide er weelderig tot in het midden van de plas. De boorden waren overwoekerd met struikgewas. De natuur ging hier zijn gang. In 1934 kocht Jacques Stoffels uit Dilsen de gronden rond het Heuvelsven. Hij diepte het ven uit en maakte het water open en zuiver zodat erin gezwommen kon worden. In enkele maaanden tijd onderging het Heuvelsven een ware metamorfose. Waar vroeger het riet weelderig groeide, kon men nu met bootjes roeien over het water. Na de oorlog wilde mijnheer Stoffels het van de hand doen. Zo werd Heuvelsven in 1946 aangekocht door Broeder Victor, een broeder van de Broeders van de Christelijke Scholen. Hij stichtte hiervoor de VZW Openluchtcentra voor Scholieren ( O.C.S.). Hij wilde er de jongeren uit de stad dicht bij de natuur brengen. In 1947 had er het eerste kamp plaats. Vandaag is Heuvelsven uitgegroeid tot een volwaardig jeugdvakantiecentrum. De VZW draagt nu de naam: 'Heuvelsven VZW'. Het 16 ha grote domein is toegankelijk voor alle groepen die er willen verblijven maar het doelpubliek is in hoofdzaak jeugd. Door zijn ligging in het Nationaal Park de Hoge Kempen is het ook een, uitstekende locatie voor bosklassen en verblijven in het kader van natuureducatie. We verwachten van verblijvende groepen respect voor mens en natuur en een goede vorm van zelfdicipline.
Heuvelsven 1,
3650 Dilsen-Stokkem
info@heuvelsven.be
089 65 70 02