Missie, visie en historiek
Het domein
Doelgroep en tarieven
Algemene info

Huishoudelijk reglement

(PDF)

Autoverkeer

Autoverkeer is op het domein niet toegestaan. Alleen laden en lossen mag. Er is een parking aan de ingang. Gelieve niet te sportief te rijden. Onze wegen zijn daarvoor niet voorzien. Het huis aan de ingang bij de parking en de slagboom is een tehuis voor kinderen. Rij daar zeer langzaam. Een peuter kan onverwacht de weg oprennen. Indien u na 21 uur nog met de wagen weggaat, tracht dit te doen zonder de nachtrust van de bewoners van het tehuis te storen.

De vijver

De vijver en de strook errond is ingekleurd in het gewestplan als natuurreservaat. Er mag dus niet in gezwommen worden. Recreatie op het water mag wel. Laat niet toe dat er stenen, takken of andere voorwerpen in het water geworpen worden. Roken in het bos is verboden. Maak duidelijke afspraken met de rokers van uw groep. Geen peukjes op de grond. Spreek eventueel een vaste plaats af waar er gerookt kan worden. Zoals voor alle jeugdverblijfcentra geldt een algemeen rookverbod in de gebouwen.

Gebouwen en lokalen

Verhuis geen meubels van het ene naar het andere gebouw. Laat geen lichten branden in lokalen die niet in gebruik zijn. Wanneer de verwarming opstaat de deuren en ramen goed gesloten houden. Bij uw vertrek laat u de lokalen achter zoals u ze aangetroffen heeft .

Glasbreuk en andere schade

Alle kosten die het gevolg zijn van aangerichte schade, worden afgetrokken van de waarborg. Is het bedrag hoger dan volgt er een factuur voor de meerkost. Er is heel wat glasoppervlak. Vermijd balspelen rond de gebouwen en wijs de groep op het gevaar van rondvliegende voorwerpen en trek - en duwspelletjes in de nabijheid van ramen en glazen deuren.

Toiletten

Bij aankomst hangt er papier. De rol die op is moet u zelf vervangen

Keuken

Het gebruik van de toestellen wordt uitgelegd bij aankomst. Breng geen keukengerei, glazen of couverts naar andere gebouwen. Voorziet u toch verbruik op andere plaatsen dan de eetzaal moet u zelf voor glazen, couverts e.d. zorgen.

Afval

Tracht zo weinig mogelijk afval te produceren. Alles behalve glas, karton en papier, kan u kwijt in de afvalcontainer voor het hoofdgebouw. Laat niet toe dat men, hoe gering ook, afval werpt op de grond.

Overlast

Vermijd overlast voor de aangrensende woonwijk. Zet nooit luide muziek op die overal op het domein te horen is. Respecteer de nachtrust van de buren. Hou u aan de wettelijke pepalingen m.b.t. lawaaihinder na 22 uur.

Kampvuur

Vuur maken op de daar voorziene plaats (alleen daar!) mag. Gebruik echter geen hout van de mogelijke voorraad die er ligt maar ga zelf op zoek in het bos. Er ligt genoeg hout.

Administratie

Lees aandachtig alle mails en briefwisseling i.v.m. uw verblijf. Alle afspraken rond betalingen , waarborg, benodigdheden, afrekening en dergelijke staan daarin vermeld.

Ligging

Heuvelsven ligt in Lanklaar een deelgemeente van Dilsen-Stokkem. Het adres wordt door uw gps herkend.


Heuvelsven 1,
3650 Dilsen-Stokkem
info@heuvelsven.be
089 65 70 02